O KLUBU

 

NAMENI KLUBA

Klub je bil ustanovljen z namenom združevanja vseh študentov in dijakov, ki pričakujejo otroka ali ki že imajo otroka. Zagotavljamo jim vse potrebne informacije glede pravic, ki jim pripadajo tako v funkciji študenta/dijaka kot v funkciji starša. Omogočamo jim športne, kulturne, humanitarne in izobraževalne dejavnosti, ki se jih lahko udeleži vsak član. Naše poslanstvo je, da povezujemo vse študentske in dijaške družine v klub, ki jim nudi oporo in pomoč, poleg tega želimo spodbuditi čim več javnega opozarjanja na težave in probleme študentskih družin ter jih tudi čim uspešneje reševati.

 

CILJI KLUBA

Znotraj kluba strmimo k uresničevanju naslednjih ciljev:

 • z  nasveti  izboljšati  ekonomski, stanovanjski  in socialni položaj mladih študentskih družin;
 • organizirati razna praznovanja, družinske izlete, obiske npr. kina, živalskega vrta, drsališča ipd., tako, da  sofinanciramo  del stroškov;
 • organizirati otroške ustvarjalne in družabne delavnice;
 • organizirati druženja članov z namenom  navezovanja poznanstev, izmenjave izkušenj, ustvarjanja občutka pripadnosti;  
 • informirati o možnostih in pravicah študentskih in dijaških družin;
 • skrbeti za uveljavljanje statusa študentske družine;
 • obveščati javnost o študentskih in dijaških družinah in izvajati projekte, ki bodo pritegnili čim več članov;
 • javno opozarjati na težave študentskih in dijaških družin v vsakdanjem življenju.

 

USTANOVITEV KLUBA

Klub Študentskih in dijaških družin Maribor (KŠDDM) je bil ustanovljen 15. januarja 2004 in je letošnje leto praznoval svoj 7. rojstni dan. Nastal je s pomočjo Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki nas finančno podpira in nam nudi prostor za delovanje. Zato bi se Študentski organizaciji Univerze v Mariboru tudi iskreno zahvalila za vso podporo.

Klub je pričel delovati pod vodstvom takratne predsednice kluba Simone Lečnik, kasneje pa so klub prevzele še Ljiljana Petrović, Janja Žohar, Špela Lipošek, Mateja Lašič in Andreja Domajnko. Vseh pet je klub vodile zelo uspešno, Andreja pa je to vlogo zaupala meni, za kar sem ji zelo hvaležna, saj mi je s tem dala priložnost, da sem spoznala veliko novih ljudi, pridobila veliko zanimivih izkušenj ter se skozi svoje delo naučila veliko novega. 

Namen kluba je olajšati staršem študentom pot do materialne pomoči ter da se starši študentje med seboj spoznavajo, spoprijateljijo, si med seboj izmenjujejo informacije ter zanimive izkušnje, pravtako pa si želimo, da bi naši člani aktivno sodelovali v naših projektih, ki jih pripravljamo skozi vse leto (ustvarjalne likovne delavnice, božiček, izleti, materinski dan, kostanjev piknik ...). 

Torej, želimo si, da veste, da niste sami in da smo tu zato, da vam pomagamo rešiti problem, ki vas pesti in delujemo za vaše dobro ter vaše koristi.  

Prav tako je tudi ta spletna stran namenjena vam, zato jo obiskujte, nam pišite ter delite svoje izkušnje in ideje z nami!

 

Lep pozdrav.

Mojca Ban, predsednica

 

ORGANI KLUBA

 

 

 • UPRAVNI ODBOR

 

 

Mojca BAN (predsednica)

e-mail: mojca.ban@soum.si

 

 

 

 

Špela LIPOŠEK (tajnica)

e-mail: spelaliposek@sgmail.com

 

 

Aljaž KOVAČIČ (blagajnik)

e-mail: aljaz.kovacic@soum.si

 

 

Luc HORVAT (član upravnega odbora)

e-mail: luc.horvat@soum.si

 

 

Igor JESIH (član upravnega odbora)

e-mail: igor.jesih@soum.si

 

 

 • NADZORNI ODBOR

 

 

Andreja DOMAJNKO (predsednica)

e-mail: andreja.domajnko@gmail.com

 

 

Jan SREDENŠEK (član)

e-mail: jan.sredensek@soum.si

 

 

Sabina GABERŠEK (članica)

e-mail: sabina.gabersek@soum.si

 

 

 • DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

 

Danijel MOČNIK (predsednik)

e-mail: danijel.mocnik@gmail.com

 

 

Kristina PAJEK (član)

e-mail: tinka.pajek@gmail.com

 

 

Matic BER (član)

e-mail: matic.ber@soum.si

Kontakt Denarni prejemki Foto galerija